Ajankohtaista

Kaavoituksen jälkeiset vaiheet, Etha Wind

Veli-Pekka Alkula, OX2 Info kunnalle

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmän vaikutukset kaavaehdotukseen

Tevaniemen kokoisen hankkeen vaikutukset

Tuulivoimasta yleisesti

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä

Tuulivoimaosayleiskaavakartta

Tevaniemen Tuuli valitsi OX2:n yhteistyökumppanikseen

Taloustutkimus ja FCG: Tuulivoimalat eivät vaikuta asuinkiinteistöjen hintoihin

Tevaniemen Tuuli YVA