Hankealue

Sinisellä katkoviivalla on rajattu alustava hankealue, jolle kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään. Viivoituksella on rajattu alue, jolle tuulivoimaloita voidaan suunnitella.

Sijainti