Havainnekuvia

Havainnekuvia tehdään maisemavaikutusten arvioimisen tueksi. Havainnekuvia katsellessa hyvä tiedostaa, että ne pyrkivät osoittamaan miltä voimalat näyttävät eri etäisyyksiltä ja paikoilta. Muutokset voimalamäärissä, voimaloiden sijainneissa sekä kokoluokassa vaikuttavat näkyvyyteen merkittävästi, joten kuvia voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina. Havainnekuvia tullaan tekemään lisää hankealueen kaavoituksen yhteydessä.

Voit katsoa havainnekuvat alla olevasta linkistä.