Usein kysyttyä

Voimaloiden toiminnan aikana alueella saa harjoittaa metsästystoimintaa. Metsästystä rajoitetaan ainoastaan tilapäisesti rakennustöiden aikana, rakentamispaikkojen välittömässä läheisyydessä, kun alueella on paljon työmaahenkilökuntaa. Muutoin tuulivoimarakentaminen parantaa alueen tieverkostoa ja sen kunnossapitoa, mikä parantaa alueen metsästysedellytyksiä.

Nykyiset tuulivoimahankkeet rahoitetaan ilman tukijärjestelmiä.

Suomen tuulivoimasähköntuotannon käynnistämistä tuettiin vuodesta 2011 vuoteen 2018 syöttötariffilla. Tariffi nopeutti tuulisähkötuotannon, sekä muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen, rakentamista ja käyttöönottoa. 

Viimeisille tariffijärjestelmän piiriin päässeille hankkeille maksetaan tukia vuoteen 2029 saakka

Tuulivoimaa on halpa tuottaa, koska se ei vaadi polttoainetta. Tuulivoimaa voidaan tarjota markkinoille alhaisella hinnalla, jolloin kalleimpia sähköntuotantotarjouksia ei oteta vastaan. Vastaavasti sähkön markkinahinta alenee.
Suuremman roottorikoon voimala tuottaa sähköä tehokkaammin kuin pienempi. Tuoton aikaansaamiseksi roottorin ei tarvitse pyöriä yhtä nopeasti kuin pienemmän. Näin tuulivoimaloiden äänitaso pysyy ennallaan, vaikka koko suurenee. Roottorien lavat tuottavat suurimman osan tuulivoimalan melusta. Nykyään voimaloiden lapoihin on kehitetty sahalaitareunus, joka vähentää tuotettua melua ja pienentää äänen kulkemaa matkaa maastossa. Voimaloiden valmistajat ovat keskittyneet yhä enemmän hiljaisempien voimaloiden kehittämiseen.
Suomessa tulee olla varoitusvalot kaikissa yli 60 metriä korkeammissa rakennelmissa.  Vuonna 2013 lentoestevalojen vaatimuksia lievennettiin, joten tämän jälkeen rakennetuissa voimaloissa voidaan käyttää öisin tasaisesti palavaa punaista valoa. Ennen vuotta 2013 rakennetuissa voimaloissa käytetään vilkkuvaa valoa.

Maanvuokrasopimuksessa on sovittu että, purkaminen ja perustusten maisemointi ovat voimalan omistajan vastuulla. Purkamisesta asetetaan myös vakuus. Vanha voimala voidaan myydä kunnostettavaksi käyttöön muualle, tai sen osat voidaan yli 80 prosenttisesti kierrättää. Voimalan alue on valmiin tiestön ja sähkönsiirtoinfrastruktuurin vuoksi houkutteleva tuleville tuulivoimatoimijoille. 

Lue lisää tuulivoimasta Suomen Tuulivoimayhdistyksen (https://www.tuulivoimayhdistys.fi/verkkosivuilta.